Claris FileMaker - et unikt koncept

Vores udvikling af databasebaserede apps er baseret på databasesystemet Claris FileMaker, der er er unikt koncept af den simpel årsag, at det er uafhængigt af, om du vælger at arbejde på PC, Mac, iPhone, iPad eller i browser.

Og vi er i al beskedenhed eksperter i FileMaker at den simple årsag, at vores databaseløsninger har været baseret på FileMaker helt tilbage fra den allerførste FileMaker version 1.0 - Så vi har erfaringen.

I dag er FileMaker et meget kompelt koncept, der ukompliceret kan arbejde sammen med andre databasesystemer: SQL, Oracle, MySQL - og alle andre databaser, der kan udveksle data via standard ODBC protokol.

FileMakers styrke i denne sammenhæng er muligheden for opbygning af et meget funktionelt brugerinterface, der kan anvendes på alle platforme.

En FileMaker løsning giver derfor mulighed for meget stor fleksibilitet, og hvor brugerinterfacet nemt kan tilpasses det, som er mest optimalt i den enkelte brugssituation.Vi er Claris Partner og kan levere og supportere alle FileMaker produkter


TeamPlanner drives og udvikles af Domestic Interactive aps · CVR-nr. DK-25093682 · Danmark