Opret medarbejder

En ny medarbejder oprettes ved at gå til medarbejderlisten fra link-menuen.
Medarbejderliste
På medarbejderlisten klikkes der på knappen "Ny medarbejder" i menulinjen øverst i skærmbilledet, og der oprettes et ny medarbejderkort.


Medarbejderkort
Opret alle tilgængelige stamdata på den nye medarbejder.

Der skal tildeles et sæt unike initialer og et password, og medarbejderen skal tildeles et adgangsniveau.

Når stamdata er oprettede med en ansættelsesdato, har medarbejderen adgang til TeamPlanner fra denne dato.Salgspriser og timeregistrering
Medarbejdere tildeles atktiviteter til timeregistrering ved at klikke på knappen
"Opret/rediger medarb. salgspriser".

I næste skærmbillede har du til venstre de mulige aktiviteter, der kan registreres på, og til højre de aktiviteter, der er tildelt den valgte medarbejder.

Aktiviter tilføjes og slettes ved at klikke på disse.

Klik på knappen "OK" når de ønskede aktiviteter er tildelt til medarbejderen.

På medarbejderens stamkort kan standardtimepriser for de tildelte aktiviteter ændres, så medarbejderen beregnes efter individuelle timepriser, hvis der er behov for dette.

Materialeregistrering kan eventuelt tildeles medarbejderne på samme måde som timeaktiviteter.

Der tages forbehold for løbende ændringer og udvidelser af ovenstående funktioner.
Kontakt os for at få en online demo på mail@domestic.dk eller på telefon 70201727TeamPlanner drives og udvikles af Domestic Interactive aps · CVR-nr. DK-25093682 · Danmark