Fratræd medarbejder

En medarbejder fratrædes ved at gå til medarbejderlisten fra link-menuen.
Medarbejderliste
På medarbejderlisten markeres den medarbejder, der skal fratrædes, og herefter åbnes medarbejderens stamkort.
Medarbejder-
stamkort
På stamkortet tilføjes den fratrædelsesdato, der er medarbejderens sidste ansættelsesdato, der kan være en fri dato fremefter eller tilbage i forhold til dags dato.

Medarbejderen er fratrådt, når fratrædelsesdatoen er passeret og kan herefter ikke længere logge på TeamPlanner.

Alle medarbejderens historiske data er bevaret i systemet, og medarbejderen kan "genansættes" ved at slette fratrædelsesdatoen.

En fratrådt medarbejder tæller ikke med i opgørelsen af TeamPlanner brugerlicenser.


Der tages forbehold for løbende ændringer og udvidelser af ovenstående funktioner.
Kontakt os for at få en online demo på mail@domestic.dk eller på telefon 70201727TeamPlanner drives og udvikles af Domestic Interactive aps · CVR-nr. DK-25093682 · Danmark