Funktioner

TeamPlanner styrer projekter fra den første idé er skitseret og til den sidste faktura skrevet. Plus en hel del mere.

Systemet er baseret på en intutivt brugerinterface, hvor man kan benytte de funktioner og faciliteter, man aktuelt har behov for. Alle funktioner er tilgængelige, da der kun findes en version af systemet: Den komplette.


Adresser
Adressemodulet indholder alle virksomhedens adresser:
- Medarbejdere
- Leverandører
- Emner
- Kunder
etc., og leverer adresser til øvrige moduler i TeamPlanner

CRM-modulet
CRM-modulet styrer marketingaktiviter mod emner og kunder, og holder styr på kontakter, aftaler og to-do's

Kunder
I kundemodulet samles alle stamdata på kunden: Kontaktpersoner, fakturerings- og betalingsdata, kunderelaterede timepriser og avancer m.v.

Medarbejdere
Medarbejdermodulet samler alle jobrelaterede data på medarbejderen: Rettigheder i systemet, individuelle timepriser, registreringstyper, afdelings- og kundetilknytning m.v.

Projekter
Projektmodulet samler alle data på et projekt fra det oprettes, planlægges og til den sidste faktura er skrevet.
Det vil sige, at alle aktiviter omkring et projekt samles her fra basisinformationer om projektet og kunden, til budgettering og endelig fakturering, så data er organiserede, lette at oprette, opdatere og finde for alle relevante medarbejdere.

Kalkulation
- Budget
- Ordre
Kalkulationsmodulet er tilknyttet projektmodulet, og der kan oprettes et frit antal kalkulationer/budgetter på et projekt.
Der kan budgetteres detaljeret på basis af standard timepriser og -avancer, på basis af medarbejderrelaterede timepriser eller på basis af kunderelaterede timepriser og -avancer.

Budgetteringen er 100% fleksibel, og budgetter kan udskrives i flere forskellige "kundevenlige" formater.

Et - eller flere budgetter på et projekt kan have status "ordre" og således indgå i den løbende evaluering af tidsforbruget på et projekt samt den afsluttede efterkalkulation.

Et budget kan dubleres, kopieres til et andet projekt og øverføres til en fakturakladde.

Fakturering
Faktureringsmodulet er tilknyttet projektmodulet, og der kan oprettes et frit antal fakturaer på et projekt.

Fakturakladder kan oprettes på basis af de faktiske registreringer på et projekt, på basis af et budget eller som en kopi af en tidligere faktura på samme projekt.

En fakturakladde kan frit redigeres inden den endelige fakturering.

Administration
- Efterkalkulation
- Rapporter
- Finansintegration
Fra administrationsmodulet er der adgang til at trække alle relevante rapporter på kunde-, projekt- og medarbejderniveau.

Herfra er det ukomplicerede at trække oversigter over igangværende arbejder, kunde- og projektrentabiliteter, medarbejderregistreringer m.v.

Der kan skabes integration med eksternt finanssystem via datafiler eller API.

Alle eksterne udskrifter fra systemet, designes til kundes grafiske design med fonte, grafik og layout efter kundens designguide, i det omfang teknikken tillader det.

Kontakt os for at få en online demo på mail@domestic.dk eller på telefon 70201727


TeamPlanner drives og udvikles af Domestic Interactive aps · CVR-nr. DK-25093682 · Danmark