Projektrelaterede emails

Projektrelatederede emails kan arkiveres på et sagskort ved at videresende den aktuelle email til en dedikeret emailadresse.

I emne-/subject-linjen på emailen tilføjes "#(sagsnummer)" - #123456 - før videresendelse til den dedikerede emailadresse. Herefter arkiveres emailen automatisk på det pågældende sagsnummer, hvorfra der er adgang til at åbne emailen og arkivere vedhæftede filer i projektmappen på den fælles filserver, hvis en sådan er oprettet.

Projektkortet
Projektrelaterede emails findes på projektkortet under fanen "Email".


Emailliste
Klik på en linje i emaillisten for at få vist den pågældende email i computerens emailprogram.

Indeholder emailen en eller flere vedhæftede filer, vises et ikon for vedhæfning.


Vedhæftede filer
Klik på ikonet for vedhæftning for at få adgang til vedhæftede filer.

En vedhæftet fil kan åbnes direkte fra TeamPlanner ved at klikke på denne i listen med vedhæftede filer.

Arkivering på filserver:
Vedhæftede filer kan arkiveres/uploades direkte i projektmappen på en fælles filserver ved at trække dokumentet til den ønskede mappe og klikke "Upload".

OBS!
Vedhæftede filer slettes fra TeamPlanner-serveren efter 90 dage, og de bør derfor arkiveres på filserver snarest muligt efter oprettelse i TeamPlanner. Den originale mail slettes ikke.

Dedikeret emailadresse
Projektrelaterede mail hentes fra en dedikeret emailadresse, der oprettes under DBmanagement -> Projektdatabase.

Den dedikerede emailadresse bør ikke anvendes til andre formål end dette, da indgående emails slettes fra email-indbakken, når de er hentet ind i TeamPlanner.

Valg af standard email-app
For at åbne emails anvendes computeres standard email-app.

Skal der anvendes en anden app skal denne angives for den enkelte TeamPlanner-bruger.

Dette gøres på adressekortet i medarbejdermodulet - Medarbejdere -> klik på medarbejder, og klik herefter på knappen "Adressekort" øverst i topmenuen.

Klik på knappen "Opret email-app" og vælg det ønskede program fra computeres programmappe.

Der tages forbehold for løbende ændringer og udvidelser af ovenstående funktioner.
Kontakt os for at få en online demo på mail@domestic.dk eller på telefon 70201727TeamPlanner drives og udvikles af Domestic Interactive aps · CVR-nr. DK-25093682 · Danmark